فيروز گفت: امروز دشمن تلاش می کند تا مشکلات جامعه را به ولایت نسبت دهد و در جواب باید گفت رهبری وظیفه پیامبری و هدایت جامعه را به عهده دارد، رهبری نقش تعیین کننده دارد اما نقش تمام کننده با مردم است، اگر مردم و مسئولین گوش به حرف رهبری باشند مشکلات جامعه حل خواهد […]

فيروز گفت: امروز دشمن تلاش می کند تا مشکلات جامعه را به ولایت نسبت دهد و در جواب باید گفت رهبری وظیفه پیامبری و هدایت جامعه را به عهده دارد، رهبری نقش تعیین کننده دارد اما نقش تمام کننده با مردم است، اگر مردم و مسئولین گوش به حرف رهبری باشند مشکلات جامعه حل خواهد شد.

به گزارش پایگاه خبری فال نیوز، سرهنگ دوم پاسدار حيدر فيروز در همايش ائمه جمعه و جماعات و هيئت امناء مساجد و حسينيه ها كه روز گذشته در مسجد سلمان فارسی شهر مهر برگزار شده بود، اظها داشت: انقلابی که در چهل سالگی آن به سر می‌بریم نشات گرفته از مساجد و راهنمایی ائمه جماعت مساجد است که مردم را سازماندهی کردند و از ثمره آن انقلاب اسلامی به وجود آمد.

وي با بيان اين سوال كه چرا حضرت امام فرمودند مسجد سنگر است، سنگر ها را حفظ كنيد گفت: سنگر ما را از دید و تیر دشمن در امان نگاه می‌دارد و معمولا در خطوط مرزی برای حفظ سرزمین از سنگر استفاده می شود و زمانی که سنگر را به دشمن واگذار کردیم در واقع سرزمین به تصرف دشمن درآمده است و برای اینکه سرزمین افکارمان را حفظ کنیم باید مساجد را حفظ کنیم.

فيروز بيان داشت: اگر دشمن توانست سنگر مساجد را تصرف کند و افکار را به دست بگیرد، مطمئناً سرزمین ما را در دست گرفته و ما شکست خورده ایم.

وي با بيان اينكه با توجه به حجم های سنگین سیاسی، اقتصادی و فرهنگی اهمیت نقش مساجد نسبت به اول انقلاب بیشتر شده است اظهار داشت: دوای درد امروز جامعه ما پناه بردن و احیای مجدد سنگرهاست و دشمن نیز به این موضوع پی برده که از کجا ضربه خورده و بمباران خود را بر روی سنگرها که مساجد باشند متمرکز کرده است.

فيروز تصريح كرد: مقام معظم رهبری انقلاب را به پنج مرحله تقسیم کردند، انقلاب اسلامی، نظام اسلامی و مرحله ی سوم دولت اسلامی که امروز در این مرحله قرار داریم و دولت اسلامی مانند انقلاب اسلامی یک روزه به وجود نخواهد آمد و نیاز به مجاهدت دارد، تا دولت اسلامی مستقر شود و بعد هم جامعه اسلامی و تمدن اسلامی را تشکیل دهیم.

وي ادامه داد: کارشناسان مسائل سیاسی و نظامی معتقد هستند که یک کشور زمانی مستقل است، که در سه جا استقلال داشته باشد، ابتدا استقلال سیاسی که حتی دشمن هم امروز به استقلال سیاسی ما اقرار می‌کند، مرحله دوم استقلال که وظیفه شما ائمه جمعه و جماعات در این مرحله از همه اقشار سنگین تر است استقلال هویتی و فرهنگی است، ما انقلاب کردیم تا از لحاظ هویتی و فرهنگی استقلال داشته باشیم و اگر روزی دشمن بخواهد مجدداً بر ما مسلط شود باید به استقلال هویتی و فرهنگی ما خدشه وارد کند.

فيروز گفت: رهبر معظم انقلاب از همان ابتدا به هجمه دشمن برای خدشه دار کردن استقلال هویتی و فرهنگی با اعلام تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و قتل عام فرهنگی نسبت به این موضوع هشدار داده بودند و خط مقدم این مبارزه ائمه جمعه و جماعات و مساجد هستند و سنگری که ما می توانیم در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن احداث کنیم فقط مسجد است.

وی با بیان این که با وجود تلاش تمامی دولت‌ها از ابتدای انقلاب تاکنون استقلال اقتصادی محقق نشده است و امروز استقلال اقتصادی نیاز مبرم جامعه ماست، بیان داشت: مرحله سوم استقلال، استقلال اقتصادی است، كه اگر استقلال اقتصادی نداشته باشیم هدف انقلاب سال ۵۷ محقق نشده است و امروز عدم استقلال اقتصادی به نقطه ضعف انقلاب اسلامي تبدیل شده است و به دلیل عدم وجود استقلال اقتصادی به راحتی مورد هجمه دشمن قرار می‌گیریم.

فيروز تاكيد كرد: امروز جامعه ما مشکلات متعددی دارد و همه ما در این مشکلات سهیم هستیم، اگر ما تاریخ را مطالعه کنیم به این نکته پی می بریم که هرگاه در تاریخ اسلام حکومت اسلامی ضربه خورد به این دلیل است که گوش به فرمان رهبر جامعه اسلامی نبوده ایم.

وي ادامه داد: امروز دشمن تلاش می کند تا مشکلات جامعه را به ولایت نسبت دهد و در جواب باید گفت رهبری وظیفه پیامبری و هدایت جامعه را به عهده دارد، رهبری نقش تعیین کننده دارد اما نقش تمام کننده با مردم است، اگر مردم و مسئولین گوش به حرف رهبری باشند این مشکلات حل خواهد شد.

فيروز اظهار داشت: در جنگ بدر مسلمانان گوش به فرمان پیامبر بودند و با حداقل نفرات بزرگترین پیروزی را به دست آوردند و در جنگ احد با وجود اينكه پیروزی با سپاه اسلام بود اما زمان تقسیم غنایم هر کس به منافع شخصی خود فكر مي كرد و با رها كردن تنگه سپاه اسلام شکست خورد.

وي با بيان اينكه امروز هم رهبر انقلاب تنگه های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را به ما معرفی کرده گفت: اگر در جنگ احد مسلمانان تلفات دادند، آیا کسی میتواند بگوید که پیامبر مقصر است؟ فرمانده پیامبر بود اما مقصر کسانی بودند که تنگه احد را رها کردند.

فيروز با بيان اينكه هرجا به دنبال تقسیم غنائم و منفعت شخصی رفتیم و هوای نفس وارد کار ما شد، مطمئناً مانند جنگ احد تلفات خواهیم داد، بيان داشت: رهبر معظم انقلاب بیش از ۱۰ سال است که حربه ی دشمن را تشخیص داده و می فرمایند دشمن از لحاظ اقتصادی به ما فشار وارد می کند و برای تمامی سالها نام اقتصادی در نظر می‌گیرد اما زمانی که آن ۵۰ نفر تنگه را رها میکنند کاری از دست رهبری برنمی‌آید.

وي ادامه داد: پیامبر گرامی اسلام و امیرالمومنین علیه السلام همیشه بر حق بودن اما زمانی که زمامداران امور به دنبال هوای نفس رفتن تنگه احد ها رها شده و ما تلفات داده ایم.

سرهنگ دوم پاسدار حيدر فيروز در صحبت هاي پاياني خود بيان داشت: راه حل گذر از مشکلات امروز جامعه ما این است که به دنبال سرانگشت اشاره رهبری برویم، ولایت تنگه ها را به ما نشان می‌دهد، اگر درست عمل کردیم از نفوذ دشمن و تلفات مصون هستیم.

تاریخ انتشار مطلب:2019/02/08 - 21:16


آخرین دیدگاه‌ها

    https://t.me/fallnews https://eitaa.com/fallnews https://sapp.ir/fallnews https://www.instagram.com/fallnews/