به گزارش خبرنگار پایگاه خبری فال نیوز؛ شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با مفاهیم کارآفرینی، انواع مجوز کسب و کار و مراحل صدور آن و مشاغل خانگی، مهارتهای کسب کار و آموزشهای فنی و حرفه ای، مهارتهای زندگی مرتبط با محیط کار، روانشناسی کار و تقویت مهارت ها و توانمندی ها آشنا گردیدند. لازم […]

به گزارش خبرنگار پایگاه خبری فال نیوز؛ شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با مفاهیم کارآفرینی، انواع مجوز کسب و کار و مراحل صدور آن و مشاغل خانگی، مهارتهای کسب کار و آموزشهای فنی و حرفه ای، مهارتهای زندگی مرتبط با محیط کار، روانشناسی کار و تقویت مهارت ها و توانمندی ها آشنا گردیدند.

لازم به توضیح است هدف اصلی برگزاری این دوره ها آماده سازی، تقویت مهارت و توانمندی معلولین و مددجویان تحت پوشش بهزیستی جهت ورود به بازار کار و بهبود وضعیت اشتغال معلولین می باشد.

این دوره آموزشی با همکاری مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان لامرد و مدیریت جهاد کشاورزی و بهزیستی مهربه مدت 40 ساعت با حضور بیش از 50 نفر برگزار گردید. برای کلیه شرکت کنندگان گواهی آموزشی فنی و حرفه ای و نیز مجوز مشاغل خانگی در رشته های قارچ خوراکی، گلهای آپارتمانی و گیاهان دارویی صادر خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

تاریخ انتشار مطلب:2019/02/27 - 14:51


آخرین دیدگاه‌ها

    https://t.me/fallnews https://eitaa.com/fallnews https://sapp.ir/fallnews https://www.instagram.com/fallnews/