به گزارش پایگاه خبری فال نیوز؛ آموزش و پرورش منطقه گله دار با هدف توسعه رشته ای در هنرستان های کاردانش و به روزآوری رشته های خود با مشارکت مرکز ترویج کشاورزی اسیر در تلاش است از رشته های گروه کشاورزی، یک رشته را به مجموعه رشته های هنرستانی کاردانش اضافه نماید. به همین منظور، […]

به گزارش پایگاه خبری فال نیوز؛ آموزش و پرورش منطقه گله دار با هدف توسعه رشته ای در هنرستان های کاردانش و به روزآوری رشته های خود با مشارکت مرکز ترویج کشاورزی اسیر در تلاش است از رشته های گروه کشاورزی، یک رشته را به مجموعه رشته های هنرستانی کاردانش اضافه نماید.

به همین منظور، از مرکز تحقیقات کشاورزی فارس برای همکاری دعوت به عمل آورد تا ضمن بررسی امکان سنجی توسعه رشته کشاورزی در منطقه، زمینه همکاری دو وزارتخانه آموزش و پرورش و جهاد کشاورزی را فراهم آورند.

در این دیدار که آقایان جعفری ریاست اداره اموزش و پرورش، ابراهیمی معاون آموزشی، مهندس آرین و تیم آموزش مرکز تحقیقات و جناب مهندس مرادی رئیس مرکز ترویج کشاورزی اسیر، محمدی مدیر هنرستان شهید تهی دست و پناهی کارشناس فنی حرفه و کاردانش حضور داشتند به بررسی امکان سنجی رشته های قابل اجرا در حوزه زراعت کشت گیاهان دارویی و زعفرانی، غلات، حبوبات، گیاهان غده ای، درختان گرمسیری و نیمه گرمسیری و گیاهان جالیزی و سبزی پرداخته شد و نقاط قوت و ضعف رشته های قابل اجرا با توجه به مجموعه نهم هنرستان های کاردانش مورد بررسی قرار گرفت.

در این جلسه بحث کارشناسی قابلیت توسعه رشته کشاورزی در منطقه و وجود گونه های بومی مثل نرگس، مرکبات، خرما و غلات، همچنین گونه های مختلف گیاهان دارویی خاص منطقه که قابلیت تکثیر و افزایش ارزش افزوده را دارا هستند مورد توجه قرار گرفت.

لازم به ذکر است پیش از این در هنرستان شهید تهیدست رشته تاسیسات حرارتی و برودتی دایر بود که با افزایش رشته کشاورزی، مجموعه رشته های این هنرستان به دو رشته افزایش خواهد یافت.

 

 

تاریخ انتشار مطلب:2019/05/21 - 23:00


آخرین دیدگاه‌ها

    https://t.me/fallnews https://eitaa.com/fallnews https://sapp.ir/fallnews https://www.instagram.com/fallnews/