به گزارش پایگاه خبری فال نیوز؛ خوشبختانه ۴ نفر از هنرجویان توانمند هنرستان های کاردانش منطقه گله دار به مرحله عملی مسابقات علمی کاربردی استان راه یافتند. ۱. میلاد صفاری هنرجوی اتوماسیون صنعتی هنرستان شهید چمران گله دار ۲. پوریا روستا زاده هنرجوی تاسیسات هنرستان شهید تهیدست اسیر ۳. عباس شریفیان نسب هنرجوی تاسیسات هنرستان […]

به گزارش پایگاه خبری فال نیوز؛ خوشبختانه ۴ نفر از هنرجویان توانمند هنرستان های کاردانش منطقه گله دار به مرحله عملی مسابقات علمی کاربردی استان راه یافتند.

۱. میلاد صفاری هنرجوی اتوماسیون صنعتی هنرستان شهید چمران گله دار

۲. پوریا روستا زاده هنرجوی تاسیسات هنرستان شهید تهیدست اسیر

۳. عباس شریفیان نسب هنرجوی تاسیسات هنرستان شهید تهیدست اسیر

۴. سمیه محمودی هنرجوی رشته معماری داخلی هنرستان آسیه گله دار

این هنرجویان توانستند در رقابتی سخت، در بین هنرجویان هنرستان های سراسر استان بهترین عملکرد را از خود به نمایش گذاشته و وارد مرحله عملی این مسابقات گردند.
پایگاه خبری فال نیوز این موفقیت را به این عزیزان تبریک عرض کرده و برای آنان آرزومند موفقیت می نماید.

قابل ذکر است ۵ نفر از هنرجویان هنرستان های کاردانش با تمام شایستگی هایی که داشتند با اختلاف ۲ امتیاز نتوانستند به مرحله بعد راه یابند.

پ.ن:
مسابقات علمی کاربردی مهمترین رقابت علمی- مهارتی هنرستان های کاردانش کشور است.

تاریخ انتشار مطلب:2019/05/27 - 22:22


آخرین دیدگاه‌ها

    https://t.me/fallnews https://eitaa.com/fallnews https://sapp.ir/fallnews https://www.instagram.com/fallnews/