۱۶۱ میلیارد ریال زکات فطره و کفارات در فارس جمع‌آوری شد. به گزارش پایگاه خبری فال نیوز، مدیرکل کمیته امداد فارس گفت: بیش از ۱۶۱ میلیارد ریال زکات فطره و کفارات در استان جمع آوری شد. محمد بذرافشان افزود: این میزان زکات و کفاره در دبیر خانه شورای زکات استان به ثبت رسید که ۱۵۸ […]

۱۶۱ میلیارد ریال زکات فطره و کفارات در فارس جمع‌آوری شد.

به گزارش پایگاه خبری فال نیوز، مدیرکل کمیته امداد فارس گفت: بیش از ۱۶۱ میلیارد ریال زکات فطره و کفارات در استان جمع آوری شد.

محمد بذرافشان افزود: این میزان زکات و کفاره در دبیر خانه شورای زکات استان به ثبت رسید که ۱۵۸ میلیارد و ۴۸۰ میلیون و ۶۸۰ هزار ریال فطریه عام و سادات و ۲ میلیارد و ۶۷۸ میلیون و ۶۶۲ هزار ریال کفارات عمد و غیرعمد است.
/خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس

تاریخ انتشار مطلب:2019/06/11 - 12:06


آخرین دیدگاه‌ها

    https://t.me/fallnews https://eitaa.com/fallnews https://sapp.ir/fallnews https://www.instagram.com/fallnews/