عکاس: سیده هستی حسینی به گزارش پایگاه خبری فال نیوز؛ پروژه های آموزشی و پرورشی اداره آموزش و پرورش منطقه گله دار با حضور معاون اقتصادی استانداری فارس، مدیر کل آموزش و پرورش فارس و معاون اداره کل نوسازی مدارس، فرماندار شهرستان مُهر، مسئولین ادارات، خیرین و معتمدین محلی افتتاح و کلنگ زنی شد. پروژه […]

عکاس: سیده هستی حسینی

به گزارش پایگاه خبری فال نیوز؛ پروژه های آموزشی و پرورشی اداره آموزش و پرورش منطقه گله دار با حضور معاون اقتصادی استانداری فارس، مدیر کل آموزش و پرورش فارس و معاون اداره کل نوسازی مدارس، فرماندار شهرستان مُهر، مسئولین ادارات، خیرین و معتمدین محلی افتتاح و کلنگ زنی شد.

پروژه ها عبارت اند از:

افتتاح مدرسه ۶ کلاسه در روستای چاه خالو ها که هر کلاس ۶۰۰ متر مکعب و کل زمین ۳۰۰۰متر است

افتتاح مدرسه ۳ کلاسه چا شورک و همچنین باز سازی مدرسه شهدای فال که برای هر سه مدرسه ۳ میلیارد هزینه شده است.

کلنگ زنی کتابخانه و دارالهدای روستای شهرک امام خمینی(ره) که بانی خیر آن موسی کوه کن میباشند.

تاریخ انتشار مطلب:2020/02/07 - 10:50


 

 

 

 

تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب