این طرح با هدف آموزش شغلی معلولین در بازار کار، سنجش، مشاوره و هدایت شغلی ‌برگزار شده است. به گزارش پایگاه خبری فال نیوز؛ این دوره آموزشی با شرکت ٤٠ نفر از مددجویان و توانخواهان تحت پوشش به مدت دو روز در تاریخهای ٢٣ و ٢٤ بهمن ماه در سالن اجتماعات بهزیستی مهر برگزار گردید. […]

این طرح با هدف آموزش شغلی معلولین در بازار کار، سنجش، مشاوره و هدایت شغلی ‌برگزار شده است.

به گزارش پایگاه خبری فال نیوز؛ این دوره آموزشی با شرکت ٤٠ نفر از مددجویان و توانخواهان تحت پوشش به مدت دو روز در تاریخهای ٢٣ و ٢٤ بهمن ماه در سالن اجتماعات بهزیستی مهر برگزار گردید.

در این دوره آموزشی مباحثی همچون مهارتهای زندگی،‌ مهارتهای کسب و کار، ‌بازار بورس، ‌کار و کسبهای اینترنتی، ‌مشاغل خانگی شامل گلهای آپارتمانی و گلخانه کوچک مقیاس توسط کارشناسان بهزیستی، ‌اداره تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی و مدیریت جهاد کشاورزی تدریس گردید.

لازم به توضیح است برای شرکت کننده گان در دوره گواهینامه آموزشی و پروانه مشاغل خانگی صادر خواهد شد.

تاریخ انتشار مطلب:2020/02/14 - 11:02


 

 

 

 

تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب