با حضور محمدرضا ابراهیمی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان فارس، جلسه این شورا در شهرستان ‌مُهر برگزار شد. خبرنگار: سیدعلی موسوی پور به گزارش پایگاه خبری فال نیوز؛ سیدمحمد موسوی فرماندار شهرستان در این جلسه اظهار داشت:‌ بر اساس اطلاعات موجود، ‌شیوع اعتیاد در سطح استان و شهرستان متاسفانه در حال […]

با حضور محمدرضا ابراهیمی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان فارس، جلسه این شورا در شهرستان ‌مُهر برگزار شد.

خبرنگار: سیدعلی موسوی پور

به گزارش پایگاه خبری فال نیوز؛ سیدمحمد موسوی فرماندار شهرستان در این جلسه اظهار داشت:‌ بر
اساس اطلاعات موجود، ‌شیوع اعتیاد در سطح استان و شهرستان متاسفانه در حال ازیاد می باشد و لذا بایستی باحساسیت این موضوع را دنبال و در راستای کاهش شیوع برنامه ریزی کنیم.

وی ادامه داد: ما می‌توانیم با اشاعه فرهنگ تعامل و مشارکت عمومی و با استفاده از ظرفیت‌های بالقوه افراد جامعه خصوصاً جوانان بر پدیده شوم مواد مخدر فائق آییم.

در ادامه این جلسه عبدالله محمدی رئیس اداره بهزیستی شهرستان مُهر پیرامون خدمات ارائه شده به بهبود یافتگان در سال ۹۸ ‌توضیحات جامع و کاملی ارائه دادند.

عبدالله محمدی در ادامه به ضرورت راه اندازی کمپ ترک اعتیاد در شهرستان مُهر اشاره و خواستار همکاری همه ارگانها و ادارات و خیرین محترم در این زمینه گردیدند.

در ادامه محمدرضا ابراهیمی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان نیز که در جلسه حضور داشت، با ارائه آمار مصرف مواد مخدر در کشور، در خصوص مواد مخدر و پیشگیری از آن اظهار داشت: این موضوع آنقدر در کشور حائز اهمیت است که مقام معظم رهبری بارها در این خصوص حساسیت موضوع را یادآورشده اند ‌و شخصا نسبت به پیگیری موضوع اقدام نموده اند.

ابراهیمی در ادامه به ایجاد حساسیت نسبت به مواد مخدر در بین همه اقشار جامعه اشاره و خاطرنشان کرد:‌ همه آحاد جامعه اعم از مردم و مسئولین و ارگانها و سازمانها در مبارزه علیه پدیده شوم و خانمان برانداز اعتیاد مسئولیت دارندو باید همکاری های لازم بین مردم و تمامی ارگانها و دستگاهها وجود داشته باشد.

ابراهیمی دبیر مبارزه با موادمخدر استان همچنین به موضوعاتی از قبیل حساس سازی جامعه،‌ ارائه آموزشهای لازم درتمامی سطوح و جهت کلیه اقشار، ‌استفاده از ظرفیت روحانیون و فضای مجازی، ‌استفاده ازسازمانهای مردم نهاد، ‌حمایت از بهبود یافتگان در بحث اشتغال و طرح یاری گران در زندگی و قاضی در مدرسه اشاراتی داشتند.

تاریخ انتشار مطلب:2020/02/02 - 11:45


 

 

 

 

تابناك وب تابناك وب تابناك وب تابناك وب